Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: babinecpasovice.klubova-stranka.cz
Klub aktivních seniorek

Úvodní stránka:Osobní stránka na adrese: babinecpasovice.klubova-stranka.cz

Úvodní stránka

Úvodní text mojí osobní stránky
Vítáme vás na stránkách Klubu seniorek Pašovice . Klub vznikl v únoru 2013.
Jak už napovídá název , chceme být i v našem věku aktivní a ukázat,co umíme a že se dokážeme i bavit.
Naše aktivní seniorky se schází každé první pondělí v měsíci, v počtu 20-22 členek. Mimo tyto schůzky,které se konají v kulturní místnosti místní hospody, za přiznivého počasí vyrážíme na vycházky do přírody.
Podnikáme i celodenní výlety,např. do skanzenu na Modré,do Luhačovic atd.
Naše členky se zúčastňují různých akcí ,jak pro seniory,tak pro děti. Podílí se na zabavě různými scénkami,
pro děti pečou sladkosti -perníčky ,které jim rozdávají za odměnu při sportovních akcích.
Každý rok chceme pořádat výstavu na určité téma. V roce 2013 to bylo na téma - šikovné ručičky našich spoluobčanů , v roce 2014 to byla výstava betlémů. Dnešní senioři jsou velmi aktivní udržují si svěžest těla i mysli.Zajímají se o veřejné dění,navštěvují kulturní akce a zapojují se do různých aktivit. Malá připomínka našich aktivit. Pravidelné vycházky do blízkého i vzdáleného okolí. Návštěva divadla a koncertu. Exkurze. pečení perníčků, uspořádání výstav a nedělního posezení pro seniory. Naše pondělky mají vždy nějaké téma.Jako třeba Otvírání pramenů,učíme se trénovat mozek,svatební fotografie,babi hýbej se , jablečné posvícení . divadelní kavárna, draní peří, vzpomínka na školu, svátek matek, přísloví a nářečí, ochutnávka kyselice cestování po Polsku, 110 výročí nar.spisovatelky Fr.Pecháčkové a jiné Setkávání je vždy plné smíchu a povídání.I nadále si budeme udržovat dobré vztahy mezi námi ,vymýšlet si aktivity které nás budou zajímat a tím si i zpestřovat svůj život.