Úvodní stránka:Osobní stránka na adrese: babinecpasovice.klubova-stranka.cz

Úvodní stránka

Úvodní text mojí osobní stránky
VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH KLUBU SENIOREK PAŠOVICE!
Klub vznikl v únoru 2013.
Jak už napovídá název, chceme být i v našem věku aktivní a ukázat,co umíme a že se dokážeme i bavit.
Naše aktivní seniorky se schází každé první pondělí v měsíci, v počtu 20-22 členek. Mimo tyto schůzky,které se konají v kulturní místnosti místní hospody, za přiznivého počasí vyrážíme na vycházky do přírody.
Podnikáme i celodenní výlety,např. do skanzenu na Modré,do Luhačovic atd.
Naše členky se zúčastňují různých akcí ,jak pro seniory,tak pro děti. Podílí se na zabavě různými scénkami,pro děti pečou sladkosti -perníčky ,které jim rozdávají za odměnu při sportovních akcích.
Každý rok chceme pořádat výstavu na určité téma. V roce 2013 to bylo na téma - šikovné ručičky našich spoluobčanů , v roce 2014 to byla výstava betlémů.
Dnešní senioři jsou velmi aktivní udržují si svěžest těla i mysli.Zajímají se o veřejné dění,navštěvují kulturní akce a zapojují se do různých aktivit.

MALÁ PŘIPOMÍNKA NAŠICH AKTIVIT:
Pravidelné vycházky do blízkého i vzdáleného okolí.
Návštěva divadla a koncertu. Exkurze. pečení perníčků, uspořádání výstav a nedělního posezení pro seniory.
Naše pondělky mají vždy nějaké téma.Jako třeba Otvírání pramenů,učíme se trénovat mozek,svatební fotografie,babi hýbej se , jablečné posvícení, divadelní kavárna, draní peří, vzpomínka na školu, svátek matek, přísloví a nářečí, ochutnávka kyselice, cestování po Polsku, 110 výročí nar.spisovatelky Fr.Pecháčkové a jiné.
Setkávání je vždy plné smíchu a povídání.I nadále si budeme udržovat dobré vztahy mezi námi ,vymýšlet si aktivity které nás budou zajímat a tím si i zpestřovat svůj život.

POKUD VÁS NĚKTERÝ PŘÍSPĚVEK NA NAŠICH WEBOVKÁCH ZAUJME, PROSÍME, KLIKNĚTE NA: "To se mi líbí". DÍKY, VÁŠ ZÁJEM NÁS TĚŠÍ!