kulturní akce:Osobní stránka na adrese: babinecpasovice.klubova-stranka.cz

kulturní akce

22.10.2018 - exkurze do Lidové tvorby
9 členů KAS Pašovice v pekárnách
7.5.2018
setkání seniorů2017
kočárky...
ukázka z vystoupení našich členek na
ochutnávka ...
z výstavy 650.výročí založení obce
hospodáři jako živí
den dětí 2015 v Pašovicích