kulturní akce:Osobní stránka na adrese: babinecpasovice.klubova-stranka.cz

kulturní akce

Náš výlet do Prahy
Náš výlet do Prahy
Náš výlet do Prahy
Náš výlet do Prahy
Náš výlet do Prahy
Náš výlet do Prahy
Náš výlet do Prahy
Náš výlet do Prahy
22.10.2018 - exkurze do Lidové tvorby
9 členů KAS Pašovice v pekárnách
7.5.2018
setkání seniorů2017
kočárky...
ukázka z vystoupení našich členek na
z výstavy 650.výročí založení obce
hospodáři jako živí
den dětí 2015 v Pašovicích